Психодинамична астрология

  Какво е астрологията
  Астрологията представлява безценно средство за себепознание. Хороскопът описва кой си, силните и слабите ти страни, онова, което те привлича и поради какви причини. Хороскопът ти помага да разбереш твоя партньор, приятели и семейство. Ако познаваш хороскопа на детето ти, ще успееш по-добре да оцениш заложения му потенциал и да насочиш развитието му.
  Как работи астрологията?
  Хороскопът или астрологичната карта представлява карта на небето в момента на раждане. По един любопитен начин той представлява и карта на човешката психика. Астрологията едновременно описва и обяснява личността.
  Все още остава мистерия как това е възможно. Астрологията не се поддава на обяснение. Съвременната наука предлага малко инсайти за начина, по който работи астрологията, с едно изключение. През 1952 г. носителят на Нобелова награда, физикът Волфганг Паули, и видният швейцарски психиатър Карл Юнг, публикуват съвместна разработка със заглавие "Синхроничността - акаузален принцип на свързване".
  Принципът на синхроничността твърди, че две събития, които съвпадат по време, могат да бъдат свързани по силата на общия си смисъл. Едното не причинява другото. ПО-скоро те се случват заедно и са свързани чрез споделената си конотация.
  Но как можем да преценим кое е смислено? Не съществува достатъчно чувствителен научен инструмент, който да направи обективни замервания. Всичко, което имаме, сме ние самите. Ако е твърде малко вероятно да намерим механистично определение и обяснения на астрологията, и ако връзката между планетарните позиции и живота на Земята се обуславя от смисъла, то изучаването на астрологията изисква нашата субективна преценка.
  Към астрологията най-добре се подхожда не толкова с мислене, колкото чрез добре развита функция на чувстването. Вероятно затова жените по-често от мъжете оценяват астрологията. Вместо да задаваме въпроса: "Как ли може да работи?", трябва да поразмишляваме върху въпроса дали онова, което астрологията учи, носи смисъл? Дали планетните положения отразяват личността на човека и събитията в живота му? Като цяло, хората, които са си направили труда да изследват хороскопа си, бързо откриват, чв астрологията се съдържа тайнствена истина. Прочетете интерпретацията на хороскопите си и решете сами.
  В търсене на съзнанието
  Светът, в който живеем, се стреми да се себеразкрие и познае. В целостта на живота е залегнал еволюционен нагон към све по-широко съзнание.
  JungТърсенето на съзнанието е особено видно в капацитета на човека за себеосъзнатост. Нашето съзнание, което обикновено взимаме за даденост, представлява плодовете на милион години еволюция и повече. Нашето човешко съзнание е основният израз на вселената, която се събужда за себе си. На символичен език - в Библията се казва, че Господ създал човека по свой образ и подобие. Създадени сме да отразяваме бога към него самия. С нашето саморефлективно съзнание ние играем ролята на огледало за Бога и цялото Сътворение.
  И все пак, бихме могли да бъдем дори по-съзнателни, още по-ясни огледала. Еволюцията ни в никакъв случай не е приключила. Вселенският "поход" към съзнание продължава да действа чрез нас, като непрекъснато се осъзнаваме. Юнг нарича този вроден стремеж към съзнание силата на индивидуацията. За Юнг индивидуацията е процесът, чрез който израстваме, осъществяваме потенциала си и ставаме цялостни. Волевото следване на процеса на индивидуация означава да изпълваме съдбата си. Също както ябълковата семка е предопределена да се превърне в ябълково дърво, а не в дъб, индивидът е предопределен да реализира уникалния си потенциал.
  Въплъщението на боговете
  Историята на митологията ни показва, че боговете се стремят да се въплътят. Имат нужда да станат човеци, да бъдат реални на Земята. Преди времето на Древния Египет и Гърция боговете сякаш не са се вълнували от човека. Те били просто духовете на небето, океана или гората.
  В гръкоримската митология обаче се случва безспорна промяна в отношението. Всеки читател на гръцките митове ще потвърди, че боговете живо са се интересували от живота на смъртните. Герои като Херкулес, Язон и Хубавата Елена били родени от смъртна жена и божествен баща. С появата на Христос според Библията Бог става човек - божествена инкарнация. Но нещата не спират дотук. В епохата на рицарството и романтичната любов започваме да виждаме бога и богинята в другия. В нашето съвремие боговете биват преоткрити в лицето на архетипите на колективното несъзнавано.
  Боговете вече не са на Олимп, а живеят във всеки един от нас. Например, богът на войната Марс го разпознаваме във волята ни. Меркурий е свързан с ума, Венера описва силите на привличане, а Сатурн отразява нашето желание да контролираме околната среда.
  Американският психиатър Едуард Едингър твърди, че "Бог е изпаднал от съдържимото nа религията и е попаднал в човека. Той се въплъщава. Нашето несъзнавано е в разпра с Бог, който иска да poзнае и да бъде опознат."
  Поdкрепяни от силите на индивидуацията боговете отказват да си седят кротко в дълбините на нашето същество. Неудовлетворени, че са останали непознати и несъзнавани, те се стремят към еволюция - да станат реални, живи и въплътени.
  Характер и съдба
  600px-Persephone_Hades_BM_Vase_E82Използвайки нашите животи като трамплин, боговете/архетипите се оттласкват към съзнанието, осъществявайки въплъщение както чрез това, което представляваме, така и чрез нашата съдба. Архетипите прозират както в нашия характер, така и в съвсем реалните събития от живота ни. В идеалния случай боговете се проявяват чрез развитието на личността и осъзнатостта. Като съзнателни същества ние сме по-реални от кое да е събитие (което отминава с времето). Да, ако съзнателното изразяване на боговете по някаква причина бъде възпрепятствано, тяхната активност пада надолу с едно ниво и се манифестира чрез житейските ни обстоятелства. Боговее се превръщат в наша съдба.
  Като цяло онова, което не успеем да разпознаем отвътре, го срещаме навън под формата на съдба. Такава съдба обаче е предопределена да ни учи и да насочва осъзнатостта ни. В източния мистицизъм подобна съдбовност е позната като карма. Тя е урок. Боговете се стремят към съзнание!
  Психодинамичната астрология
  Има различни астрологически школи. Класическата астрология изучава проялвенията на съдбата. На консултацията при класически астролог научаваш какво можеш да очакваш. Вместо това хуманистичната астрология изучава структурата на характера - астрологът ще опише личността.
  Докато психодинамичната астрология отчита ценността и на двата подхода, тя трансцендира тяхната дуалност чрез изследване на характера и съдбата като две проявления на един и същ спектър. Психодинамичната астрология разглежда съдбата на човека като непроявена цялост на характера. "Каквото горе, това и долу" се превръща в "Каквото вътре, това и вън".
  Хороскопът
  Хороскопът отразява позицията на притежателя й спрямо боговете, осветлявайки архетипните принципи, активни в живота му. Той не само описва личността, но и по какъв начин човек може да се превърне по-пълно в това, което е. Хороскопът предлага ценни инсайти в процеса на себеосъществяване. В него виждаме какво са ни нарекли боговете. Той е наръчник за начина, по който можем да почетем нашия Висш Аз.
  Автор: Craig Jarman, Sydney, Australia
  Превод: Милена Вълканова
  Източник: http://www.psychodynamicastrology.com/default.aspx
Read More

Астрология и психология

  Астрологията може би е една от най-ранните форми на психология, тъй като се опитва да разбере човека и неговото поведение. Астрологията и психологията са водени от нуждата да се познае човека, като и двете са били осмивани през вековете. Швейцарският психиатър и ученик на Фройд, Карл Густав Юнг, живо се интересувал, както от психология, така и от астрология, стремейки се да ги интегрира в своите теории.
  Карл Юнг
  Навярно Юнг повече от всеки друг психиатър спомага да се преодолее пропастта между астрологията и психологията. Юнг бил завладян от алхимията и астрологията и вградил идеите им в своите трудове. Самият той като малък имал паранормални преживявания, затова и погледът му към астрологията в търсене на ключ към психиката се оказва естествено развитие. По онова време астрологията се възприемала като табу; Юнг обаче вярвал, че трябва да се изследва всичко, което би излекувало психиката.
  В началото на кариерата си Юнг работил заедно с Фройд и бил силно заинтригуван от несъзнаваното като съществена част от психиката. Юнг имал грандиозни познания в областта на митологията, религията и философията, а в детството си преживял живописни сънища и видения. Чувствал, че човек е започнал твърде много да разчита на науката и логиката за сметка на цялостната духовност и приемането на несъзнаваното. След като се разделили, Фройд остро критикувал интереса на Юнг към паранормалното. Освен това, много от учениците и колегите на Юнг меко казано недолюбвали пристрастията му към астрологията.
  За да може по-добре да разбере своя пациент, Юнг разглеждал рождената му карта. Всъщност не му струвало особени усилия да се сдобие с хороскоп, тъй като собствената му дъщеря, Грет Бауман-Юнг, била високо уважаван астролог. Юнг създава и теорията си за психологическите архетипи на несъзнаваното, като тези архетипи са свързани със Слънцето, Луната и планетите, използвани в астрологията.
  В писмо до хиндуистки астролог от 1947 г., Юнг пише, че се занимава с астрология от 30 години, като специфичен интерес проявява към използването на хороскопите за осветляване на особено трудни психологически диагнози. Усеща, че астрологичната информация му помага да види нещата в съвсем различна перспектива и разсейва объркването му. На него били приписвани думите: "От подобни опитности си съставих мнението, че астрологията е от голям интерес за психолога, тъй като съдържа в себе си психологическо преживяване, наречено "проекция" - това означава, че психологическите факти ги откриваме в съзвездията."
  Психологическа астрология
  От теориите и творчеството на Юнг се заражда науката на психологическата астрология. Тя представлява амалгама от хороскопна астрология, дълбинна психология, хуманистична психология и трансперсонална психология. Лиз Грийн и Хауърд Саспортас основават Центъра по психологическа астрология в Лондон през 1983 г., а там се провеждат семинари на теми като:
  "Работа с рождените карти на деца", който разглежда връзката между детски хороскопи и теориите за детското развитие, и етически въпроси
  "Четирите елемента и психологическите типове на Юнг", изследващ взаимозависимостите между четирите елемента, изражението им в хороскопа и как психологическите типове спомагат за разбирането на проявлението на елементите
  Карл Юнг е визионер, извел психологията до нови пространства на просветление чрез използването на хороскопи и рождени карти. Макар да бил отричан от мнозина заради убежденията си, Юнг дава на своите пациенти ново средство за себепознание, отвъд традицонната психоанализа. И след смъртта му има много хора, които вярват, че съществува неоспорима връзка между психологията и астрологията.
  Автор: Libby Pelham BA
  Превод: Милена Вълканова
  Източник: http://www.exploreastrology.co.uk/AstrologyPsychology.html
Read More

“Погледът в бъдещето – смисъл или безсмислица” от Грет Бауман – Юнг

  Взимам с удоволствие отношение по тази тема, особено във връзка с астрологията, с която се занимавам от 77 години. Много съм загрижена за старото звездно учение заради фаталните модни увлечения, на чиито опасности е изложено. Прогнозите ми изглеждат много съмнителни и в крайна сметка съм против да се правят такива. При мен отново и отново идват хора, които са абсолютно объркани точно от такива прогнози и съвети, направени с добри намерения, но често – несполучливи.
  Естествено, човек би могъл да надникне в бъдещето, нуждае се само от медиална предразположеност. Психичното, или наречете го както желаете, изглежда е действителност, която не се съобразява нито с времето, нито с пространството.Това можете да видите най-добре сънищата, където душата ни може да бъде и в миналото, и в бъдещето. Затова е и възможно да бъдат възприети и усетени неща, които ще се случат в бъдещето. Но винаги ли е необходимо и правилно да се казва това всеки път, когато сме надникнали в бъдещето на друг човек?
  За прогнозите и отчаянието
  Мисля си за един млад баща, на когото преди години (40!), един астролог казал: “След две години сте мъртъв.”
  Разбира се, той беше отчаян (между другото и днес още е жив). Не открих в хороскопа му нищо: нито в прогресиите, нито в дирекциите, още по-малко в транзитите, което би дало основание за подобно изказване. Но дори и да бе съществувала ясна индикация за смърт, би ли било целесъобразно и правилно да се каже нещо подобно на един млад баща на семейство? Не вярвам, защото тогава той не би могъл да изживее истински краткия си живот. Но как, питам се аз, е стигнал този астролог до подобно заключение?
  За проекцията на собствената сянка върху клиентите
  Позволих си да проследя донякъде историята. Този човек се намираше под силното влияние на източни идеи, които просто бе прекопирал.
  Той напълно бе пренебрегнал това, че западният човек има съвсем различни представи от източния. А именно, че на Запад се е изградил един много по-силен съзнателен Аз, обуславящ една много силна сянка (т.е. Азът избира какво от своята цялост иска да види и какво не).
  Под сянка разбирам онази част от личността, която може дори и осъзната, да бъде потисната. Обратно на това, на Изток винаги е бил поставян силен акцент на вътрешния живот. Там човекът не се е отдалечил толкова със своя Аз от центъра си. Поради това на пътя му не стои толкова голяма сянка и медитативните йога-практики са достатъчни, за да бъде установена хармонията с най-съкровената същност, в контакт със самия себе си.
  Нашият път минава винаги през реализирането на нашата сянка, която просто бива заобиколена, когато стъпим на източния път, И така, този астролог живееше в един източен духовен свят и мислеше, че най-добре е да си живееш винаги в Нирвана. Последствието от това бе, че той живееше встрани от живота и сякаш мъртъв за този свят.
  Той самият имаше проблем със смъртта и тъй като не бе осъзнал и реализирал тази сянка, наивно я проектираше върху клиентите си и причиняваше съответна вреда.
  Как един нереализиран проблем може да се отрази върху другите, ми се иска да покажа чрез един личен пример. Когато бях по-млада, ме покани на чай възрастна дама. Тя душеше навсякъде за проблеми и се опитваше – сигурно съвсем добронамерено – да ме разпитва. През нощта след това се събудих от ужас: за няколко мига сърцето ми беше спряло да бие. В съня си се бях оказала на ръба на света, още една крачка и щях да се окажа в отвъдното. Оттогава знаех, че не бива да се оставям повече да бъда въвличана в лични разговори с тази жена. Скоро след това, почина мъжът й, това я предразположи да потърси терапевт, който да й помогне да се справи с болката. След няколко месеца пожела да се срещнем; между другото тя знаеше за реакцията ми от нашия разговор. Тя сподели с мен, което аз високо ценя и до днес, че се е подложила на терапия в процеса, на която се установило, че има проблем със смъртта. Нейната собствена по-висша личност е била именно в опасност, застрашена да потъне под всекидневните й задължения като съпруга и майка, което по онова време беше всичко за една жена. Тъй като тя не осъзнаваше този проблем, той се отрази така фатално върху мен. Тук виждате колко добре функционират психичните реалности; това значи, че психичното е една реалност, която трябва да се приеме сериозно. Разбира се, аз говоря само за прогнози и пророчества, направени във връзка с астрологията.
  Астрологията – “инструмент” на етичната съвест или на потребността от власт
  Мисля, че е дошло времето,когато астролозите, както и всички, които искат да кажат нещо за бъдещето или изобщо да работят с хора, да се подложат на един дълбоко психологически анализ (по Юнг), иначе се случват катастрофални неща. Аз знам добре, че чрез сънищата си биваме коригирани, когато си позволяваме да казваме на хората неща, които са вредни за тях.
  Спомням си една астроложка, която вдъхновена от работата си, изпълнена с добра воля да помага, искаше да осветли бъдещето на младите хора. Един сън й каза, че полива млади растения с толкова силна струя вода, че те се пречупват. За щастие, тя разбра този знак и успя да спре струята навреме, преди да се случи нещастие. Тази е причината, поради която не обичам да правя хороскопи на млади хора. Моят опит показва, че животът рядко се движи по права линия, че ние се учим главно от заобиколните пътища, дори бих казала, нуждаем се от тях.
  Един път при мен дойде а консултация четиридесет и пет годишен резбар, чужденец. Въпреки успехите си, той не беше истински удовлетворен от своята работа. Останах много изненадана, когато погледнах хороскопа му, тъй като от него не личеше по никакъв начин, че той би трябвало да стане човек на изкуството. Всъщност останах с впечатлението от хороскоп на един учител, което му и казах. Той много се зарадва на това насочване и реши да започне да дава уроци. Разбира се, аз се чудех защо изобщо е тръгнал по пътя на изкуството. Неговият баща загинал при нещастен случай, малко преди той да се роди; вероятно шокът се е пренесъл от майката и върху детето. Той ми разказа един свой детски сън, за който още си спомняше: трябвало да изрязва от дърво ръце и крака, за да се освободи от един лош магьосник.
  И тъй, погрешно е, когато един астролог казва: “Не, не, не трябва да правите това, няма го в хороскопа ви!”. Така можем да отнемем на човека най-доброто, което има, а именно способността му за себеизцеление.
  Това бива силно подценявано от много астролози, както и от психолозите. Те желаят да бъдат помощници и лечители, много често от несъзнателна потребност за власт, вместо да подкрепят себеизцелителните тенденции у клиентите. Тъй като творческата работа лекува, този мъж е станал човек за изкуството, макар че това не стоеше в хороскопа му.
  Между другото, астролозите биха направили добре, ако се вгледат и изпитат собствените си мотиви, възгледи за света и етичната си съвест. Повечето изобщо не знаят, що за инструмент държат в ръцете си. Инструментът, за който би трябвало да бъдат благодарни, от който обаче не бива да правят капитал – нито финансово, нито за да удовлетворят потребността си от власт.
  Много астролози изобщо не осъзнават отговорността си. Понякога почти ти се иска да кажеш: “Господи, прости им, те не знаят какво вършат.”
  Един такъв астролог ми предрече по хороскопа ми, че на 34 години ще се разведа. Самата аз виждах, че моята констелация предразполага към такава прогноза. Разбира се, от този момент постоянно се страхувах, че може да се държа толкова лошо, че съпругът ми да ме изостави. При всички случаи, това предсказание тегнеше над мен. Какво обаче се случи, когато бях на 34 години? Тогава живеехме в Париж. През лятото на 1939 бях с децата във ваканция в Швейцария. Избухна войната, затвориха границите и ние останахме за 3 години разделени от съпруга ми.
  Всъщност досега не съм видяла нито един човек, който е напълно доволен от прогнозата за бъдещето или да я възприема като нещо, което му е помогнало. Най-често те са съвсем погрешни.
  Ясновидските послания като загриженост на душата да ни вкара в правия път
  Когато един човек получи послание по медиален, телепатичен или интуитивен път, би трябвало да се запита: защо получавам посланието? Душата ни, която не осъзнаваме, изглежда е много загрижена да ни вкара в правия път. Затова често взима необходимите образи и картини в случки, които още изобщо не са се случвали или се случват с друг човек. По-рано имах много ясновидски сънища, в тях узнавах неща, които хората изобщо не желаеха да казват. Беше наистина потискащо. По най-глупав начин дълго време си мислех, че тези сънища не ме касаят. Чак много по-късно забелязах, че те са искали да ми кажат нещо лично и че сънят си е взел необходимата му картина просто оттам, където я е имало в момента. Когато научим нещо, например, от един сън, което е в несъзнателното ни, ние си мислим, че е нещо, което идва отвън, особено естествено, когато то се случва и в действителност около нас.
  Ние знаем все още твърде малко за психичното и връзките и взаимозависимостите с другите души и със световната душа.
  Ясносънуването ми престана в момента, в който започнах да обсъждам с други хора техните проблеми и хороскопи.
  По мое време, преди 77 години, беше трудно, естествено, да се намери учител по астрология и бях принудена да изучавам астрологията в по-голямата си част, самообразовайки се и по пътя на опита. Чак през 1942 г. открих един астролог, при когото можех да отида на курс. Неговите тълкувания на отделни констелации бяха брилянтни, но той никога не даваше никакъв синтез. Това беше толкова непоносимо, че някои от малкото ученици в курса бяха принудени да напуснат, заради връхлетелите ги депресии. За щастие, аз имах един сън – предупреждение в нощта преди първия ден на курса и знаех, че трябва да се пазя и защитя душевно. Цялостното тълкуване на хороскопите при него беше винаги катастрофално. До такава степен, че започнах да се питам защо изобщо идват хора на земята, след като не са в състояние да живеят.
  Веднъж този астролог разказа един свой сън. Часовникът му паднал през прозореца в едно мазе и се разлетял на хиляди парчета. Било невъзможно да се достигне през решетките до отделните парченца. Токова от съня. Тогава, разбира се, ми стана ясно защо всичките му тълкувания бяха толкова катастрофални и безнадеждни. Върху него самия беше връхлетяла катастрофа: един много важен душевен орган, а именно онзи който показва вътрешното време, Тао или онова, за което бе ударил часът, беше счупено.
  За съжаление, тогава все още не осъзнавах достатъчно колко нездраво може да се отрази душевната ситуация на един астролог върху неговите тълкувания, прогнози и съвети. Също не ми достигна смелост да обърна вниманието на учителя си към собствените му грешки. И така, той продължи бодро да проектира своята катастрофа върху рождените карти на търсещите помощ жертви и така да нанася опустошителни щети. Човек никога не би могъл достатъчно много да предупреждава за опасността, защото никога не знае доколко са в течение хората на това, което тече в тях на други нива и дали го проектират.
  Бих искала, обаче, да препоръчам на всеки да разбира, колкото може повече от астрология, защото тя е една изключителна, безценна помощ при себепознанието. Така човек не е зависим от това да търси хора, чиито изказвания са замъглени от проекции или се използват като оръжие на властта и източник на пари.
  Разбира се, човек би могъл да предвиди някои неща. Нужно е само да си малко медиално предразположен. Та ние носим своето бъдеще в себе си и трябва да се развиваме по определен начин, също както от една слънчогледова семка израства слънчоглед, а не картоф. Или както един снаряд, изстрелян по определена траектория (т.е. констелация), най-вероятно пада на определено място от земята. Също така, бъдещето обикновено е логично следствие от това, което е днес. Поради това, е толкова важно да живеем изцяло сега и също така като цялостни хора. Така и бъдещето ще бъде едно цяло. Когато се оставим на спекулациите с бъдещето, ние вече не живеем сега и живеем покрай битието си, покрай истинския живот, който иска да бъде живян, а не само измислен или изспекулиран.
  Според моя опит, определени неща и събития не настъпват, когато се уповаваме на вътрешните си звезди и се съобразяваме с техните потребности.
  Та, нали, те са старите богове, които искат нещо определено от нас:
  Защото жертва
  Иска небесното от всекиго.
  Но пропуснеш ли го,
  Никога не носи добро…
  Както казва Хьолдерлин.
  Защо астролозите и психолозите трябва да осъзнават случващото се в тях самите
  Тези вътрешни звезди, а именно архетипите, изглежда се намират в известна комуникация с външните планети. Един пример. Жена сънува, че от края на гората се показва един елен и пак изчезва. Този елен ни е познат от алхимията като cervus fugitivus и е една от формите на появяване на Меркурий, духът, който действа в природата.
  Сънувалата го жена живееше изцяло в ролята си на майка. От разговора за съня и от това, което бе се случило преди съня, се разкри вътрешната потребност от определена духовна дейност. Този сън се бе повил в деня, когато Уран транзитираше върху Меркурий от радикса.
  Ако някой астролог бе насочил вниманието й преди това върху тази констелация, истинското за нея не би се изявило. В такъв случай, се гледа някъде в кръга на съзнанието, което би могло да се постави под въпрос. Така правилното хрумване идва напълно неочаквано, т.е. по урановски, от подсъзнанието. С желанието да знае предварително, човек зазижда пред себе си именно вратите, през които идеите идват към него. Също много е важно това преживяване, хрумване, да е лично, а не да е прозрение на астролога, което винаги носи едно субективно, съответстващо на собствената му структура оцветяване и поради това би могло да обърка другите, та дори и да ги отклони от техния път.
  До каква степен нашата душа си кореспондира с Космоса, показва и следният сън на една жена. Тя изравя от земята направен от дърво знак на Юпитер. В хороскопа на тази жена Юпитер е владетел и стои в земен знак. Сънят се появява в деня, когато Юпитер транзитира през радикса си. И този сън е предхождан от дългогодишна аналитична работа. Ако някой й бе предсказал: тогава и тогава ще намерите себе си, тя не би извършила цялата тази работа върху себе си или най-малкото не би я взела толкова насериозно и просто пасивно би чакала предсказаното да се сбъдне.
  Как реагира нашето несъзнателно и на правите дирекции, показва следният сън: Когато прогресиращият Асцендент, който повече от 30 години седи в рак, преминава в Лъв една жена сънува: “Искам още веднъж да видя залата, долу в замъка на родното ми село, където за последен път съм била като дете с баща си. Една малка странична вратичка е отворена и през нея мога да вляза приведена в огромното, полутъмно помещение. За моя изненада, тук е топло. Чувам тътен. Оглеждам се. Около мен стоят огромни прастари шкафове, украсени с изрисувани и резбовани мегалитни слънца. Изведнъж виждам, че осите на тези слънца се въртят. Проумявам: намирам се в помещение за трансмисия. Зад тези шкафове текат трансмисионни вълни, които пренасят енергия от турбини, намиращи се дълбоко под земята. Те са толкова изначално свързани с безсмъртното, древно изкуство, че се въртят в мегалитни слънца. Тогава отивам там, където преди беше старият фонтан с отчупен връх, значи тук се изпомпва и вода. “ Едновременно с това сънуващата изживява в съзнанието си голям прилив на енергия, един лъвски прилив и може да започне нова работа, която сънят много ясно изразява.
  Следващият сън също ясно говори много за общуването на душата ни с космичните събития. Сънуващата репетира песни за освещаването на една статуя на Веста, чиято глава е закачена отляво над вратата, а отляво и отдясно е обрамчена от по една весталка. Тежката глава пада на земята със счупена шия и се пръска на парчета. Посвещаването не може да се извърши. Толкова за съня. Заради необходимата дискретност не мога да ви кажа в кой психологически важен момент се появи този сън, нито как бе отработен, Но мога да ви кажа, че жената нямаше представа коя е Веста. Разбира се и мен ме учуди езикът на съня. Тъй като има един астероид Веста, погледнах къде стои той в хороскопа й – на 5о в Овен. В деня на съня Марс стоеше на 5о в Рак в точен квадрат с Веста. Сатурн и Юпитер бяха и двете на 5о във Везни в точна опозиция.
  Сънят съобщава за психическа злополука. Такива вътрешни нещастия и катастрофи се случват често, без съзнанието да забележи много от тях. Когато не можем да ги издигнем до съзнанието, остава едно подмолно чувство за катастрофа. Последствието от това е, че поради тази неосъзнатост и незнание, започваме навсякъде да предусещаме катастрофа. Когато се занимаваме с астрология, започваме безсрамно да проектираме това върху хороскопите на другите хора и върху събитията в света. И така се появяват пророчествата за гибелта на света. Ето защо, е изключително важно астролозите и психолозите да са, колкото е възможно повече, в течение на това, което се случва в самите тях.
  Борбата с катастрофите да започва първо и само от себе си
  Истина е, че човек има достатъчно работа с това да привежда в ред самия себе си.
  Сигурна съм, че ако държавниците или изобщо повечето хора, се интересуваха от вътрешния си Космос и полагаха усилия да осъзнаят какво искат вътрешните звезди от тях, всяка тяхна дума би имала по-голяма тежест.
  Докато отказваме да видим терориста или наркомана в себе си, ще продължаваме да принуждаваме хората към тази роля. И докато отказваме да видим колко много измъчваме и замърсяваме душата си, няма да можем да направим нищо ефективно срещу замърсяването на околната среда. Мнозина постоянно се тровят с негативни мисли, неусвояеми четива и т.н. Колкото по-малко осъзнаваме тази несправедливост, толкова повече се вълнуваме и дразним от количеството отровена храна, предлагана навън.
  Щом светът трябва да се оправя и подрежда, трябва да започнем първо и само от себе си. Дори когато само един човек е в състояние да подобри душевната си ситуация, това има голямо влияние в широк кръг около него.
  А сега да се върнем към въпроса за астрологичните прогнози. Астролози са ми казвали : “На четири години сте била болна.” Когато отричах, казваха: “Тогава е било нещастен случай. “ Но това също трябваше да отрека. Затова пък на четири години имах сън, в който изстрадах една злополука. От това виждате, че никога не можем да знаем дали идващите събития ще се отнесат до външния или до вътрешния човек.
  Ако кажем на някого, и за съжалени това се случва често, : “На 40 години ще преживеете нещастен случай или болест”, този човек години наред ще се занимава с това да си представя какво би могло да се случи, вместо да внимава за естественото развитие на живота си и за пътеводните знаци, които му се дават отвътре и навреме ни предупреждават.
  Дълбоко в нас лежи знанието за собствения ни път, знание, което съвсем сме изгубили, защото съзнанието ни се е залутало далеч от него.
  В първата половина от живота си трябва да изградим едно устойчиво Аз, което става при конфронтацията ни със света. Едно аз, което е в състояние да взема решения и да действа. За съжаление, решенията често са в разрез с това дълбоко знание. И така загубваме контакта със себе си или казано религиозно, за божествената искра (Екхарт) в нас (Атма, Христос) и животът ни става случаен и безсмислен.Със започването на втората половина от живота ни ставаме недоволни от него, защото по принуда сме го изживели едностранчиво.
  Превод Татяна Благоева
Read More

АСТРОЛОГИЯ, ОРИЕНТИРАНА КЪМ ДУШАТА с Гари Киджел

  АСТРОЛОГИЯ, ОРИЕНТИРАНА КЪМ ДУШАТА
  с Гари Киджел
  преводач: Милена Вълканова
  18-19 май 2013, от 11 ч. - 17 ч.
  Двудневният семинар ще ви запознае с методите и техниките на езотеричната астрология, наричана още ориентирана към душата астрология. Този вид астрология ни дава възможност да разкрием предназначението на Душата, както и да предложим съвет по какви пътища да тръгне личността, за да бъде в синхрон с намерението на Душата. Освен това дава достъп до всеобхватния „език на несъзнаваното“, който съотнася астрологическите символи към образите, получени по време на сън и медитация.
   Семинарът има за цел да ви научи как да интерпретирате рождената карта посредством езотеричните методи. Той ще ви помогне да усвоите:
 
   • Интерпретиране на предназначението на Душата
 
   • Оценяване на кармата
 
  • Получаване на образи по време на сън и медитация, свързани със съдържанието на рождената карта – по този начин ще можете да съчетаете интуиция и интелект във вашите интерпретации
  Съдържанието на семинара е интерактивно, затова и последният е предназначен за хора, които притежават поне базисно познание за интерпретиране на астрологична карта. С илюстративна цел по време на семинара ще използваме както картите на популярни личности, така и тези на участниците в него.
  Гари Киджел е професионален езотеричен астролог и преподавател по метафизика. Член е на Фондация „Дъглас Бейкър“ и неотдавна взема участие в създаването на аудио-визуалния онлайн курс със заглавия „Основи на езотеричните науки“. През 1990 г. специализира Ведическа Астрология. Той е високо ценен и желан лектор в Обединеното кралство и Европа. В Италия предизвиква толкова голям интерес, че за една година е канен три пъти.
  http://www.soul-centred-astrology.com/main/home
  http://www.douglasbakerfoundation.org/
  Допълнителна информация за лектора може да получите от следните линкове:
  https://vimeo.com/user11778064/review/49713363/720d200583
  http://youtu.be/aKE_GZxZUFA
  Едно участие на Гари Киджел в документален филм за Исак Нютон, излъчен по телевизията в Англия.
  http://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/b01rwgmw/Isaac_Newton_The_Last_Magician/
  А също и от профила във Face Book
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461262743912794&set=t.1514061278&type=3&theater
  Снимки:
  декември 2012, Италия
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=461262743912794&set=t.1514061278&type=3&theater
  юли 2012, Италия
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=195964147168819&set=a.195964143835486.39490.121656634599571&type=1&theater
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=417428971629505&set=t.1514061278&type=3&theater
  март 2011, България, Арбанаси
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150148679504103&set=t.1514061278&type=3&theater
  Гари Киджел е признат и добре познат на българските астролози от двата семинара в Арбанаси и София. Българската аудитория е спечелила и неговите симпатии, за което с огромно желание ще посети за трети път страната ни.
  Семинарът ще се проведе в ЯНТРА арт йога студио, София, кв. „Изгрев“, ул. „Незабравка“ 33, ет. 1, ап. 2
  Гари Киджел този път предлага преференциална цена на семинара – 60 лв. за двата дни.
  При записване в периода от 1 до 10 май – 50 лв., като се внасят предварително 25 лв.
  За повече информация:
  0885 536 982 – Илиана Магерова
  0887 587 207 – Милена Вълканова
Read More

Слънчево затъмнение в Телец – 10 май 2013. Семенцето, с което душата „забременява”

  Първото слънчевото затъмнение за 2013 година се случва при новолуние в Телец, на сутринта на 10 май, в 2:28 часа. Ще бъде видимо в цялата му прелест от Северна Австралия и Южния Пасифик.
  Новолунията поставят начална точка на обновяване, развитие и иницииране на процеси по темата на знака, в който се намира, и по дома, в който попада в рождената карта на човека. Тъй като сегашното новолуние е същевременно и слънчево затъмнение, зараждането на новото изисква по-драматично вглеждане в себе си, по-смела откровеност с помощта на Марс и по-фин аналитичен подход към себе си чрез Меркурий – другите двама участници в новолунната конфигурация.
  Разчистването на застоялите модели на общуване, притежание и първично бранене на „моето” ще отнеме осезаеми количества психическа енергия, затова е важно да можем да се уединяваме, дори и невидимо за другите в суматохата на светския живот.
  Слънчевите затъмнения са периоди на мощни енергийни обрати, когато онова, за което сме мечтали и сме носили в съзнанията си като възнамеряване, минава през ситната цедка на вътрешната съвест, през теста на честността към Себе си и Висшия Аз и се посява в благодатна почва, ако сме хармонични в желанията си. То започва да се надига към света на проявленията, за да добие форма в нашия живот и да ни се представи като плод на душевните ни търсения.
  Слънчевото затъмнение в Телец повдига въпроси, свързани със себеоценката и ценностите. Тъй като Слънцето и Луната се свързват откъм страната на Южния възел, пред нас ще стои задачата да преразгледаме старите ценностни системи, които са се изчерпали смислово и превръщат живота ни в инатливо тъпчене на едно място.
  Талантите, които притежаваме, служат ли ни или закърняват тъжно в някой ъгъл на душите ни? Прилагаме ли способностите си на практика, за да обогатим света и живота си? А знаем ли кои са истинските ни приоритети и не сме ли изместили съществуването си в една твърде инертна, безрадостна и страхлива перспектива на подсигуряване и материална стабилност? Такива въпроси ще постави пред нас слънчевото затъмнение в Телец. Ще изрови от прашния скрин на себепредставата ни всички онези наслагвания от ценности, убеждения, присъствия, които ни дават усещане за сигурност, но същевременно ни възпират да излизаме от зоната на комфорт и да израстваме – връзки, в които повтаряме едни и същи отношения, а чакаме да се променят от само себе си, работа, която не ни вдъхновява, навици, които са деградивни.
  Тъй като затъмнението е в съвпад с Южния възел, силно ще ни застигне необходимостта да пожертваме нещо, да се разделим със старо състояние на нещата, за да можем да се „излекуваме”, да отворим място и път за благоденствието, което символизира Телеца. Жертвите не винаги ще бъдат доброволни и безболезнени, защото в земния фиксиран знак разделите трудно се случват, а страхът от новото е парализиращ. Ако загубим нещо – било то материално, финансово, емоционално – най-мъдро би било да запазим самообладание и да го пуснем. След това да чакаме смисълът да ни се разкрие. Загубите, които ще претърпим, ще бъдат път към възстановяване на баланса, урок по темата на оста Телец-Скорпион, а именно „Взимане-Даване”. Дай, за да си платиш дълговете – не винаги знаеш какви са. Дай, за да получиш. Пусни, за да бъдеш свободен.
  В танца на затъмнението се включват и Меркурий и Марс – те ще дадат енергията и импулса да променим нещо, да изкажем пред значимите хора в житейската ни конфигурация онова, през което преминаваме, да разкажем за промените, които са ни завихрили, но не винаги ще ни бъде лесно. Думите няма да бъдат правилните, действията ни ще удрят на камък. Защото първо трябва в себе си да ги изчистим и облечем със стойност. Когато отразяват вътрешната ни ценност, те са кратки, целенасочени, прости и ясни.
  Венера, управителката на Телец, тъкмо е прескочила от знака на своето владение в следващия, Близнаци, където не е в силата си, но чрез тази ингресия в съседния въздушен подвижен знак тя още веднъж „настоява” за вътрешен разпад на старите ценности и ни подсеща за необходимостта да обменяме, да даваме, да се раздаваме, да се разделяме, да се освобождаваме… Да сменим застоялата кръв във вените ни с нова, свежа, млада.
  Венера е царицата, съвършената жена. Преосмислянето на женските качества като търпение, мекота, приемане, плодородие, отхранване, отглеждане, приласкаване ще имат нужда от регенерация в нашата външна и вътрешна природа. Сега е време навярно и за лечение, когато осъзнаваме, че самотата и изолацията, на която сме били подложени, са възможност за подготовка, инкубационен период, в който изгубваме онова, което знаем за себе си, в името на едно по-велико проявление на личността ни. Нужно е да бъдем бавни, да разширим сетивата си, да организираме градината на живота ни, да се погрижим за нея с майсторство и любов така, както Венера би се погрижила за земното си царство като истинска Майка Природа.
  Да изкореним плевелите, да окастрим изсъхналите клони, да полеем цветята, да засадим новите семенца – без нищо излишно, без разхищение, без оскъдица. Изобилието е там, където всяко нещо е на мястото си.
  За онези, които нямат търпение, сега е моментът да се научат да усещат времето, да чуват стъпките му, да го ползват според качеството му, в очакване на правилния миг.
  Досегът с природата ще бъде онзи творчески извор на вдъхновение, от който ще можем да почерпим нови сили и въображение за бъдещите си проекти, които при новолунието в Овен бяха заченати, а сега искат да бъдат обгрижени, нахранени и материализирани, но е нужно да се създаде подходящата здравословна, плодородна среда, без токсини, без стари енергии и отлагания. Красотата наистина ще спаси света, ще спаси и нашия вътрешен свят – затова нека я заложим като тънка червена линия, която да ни води във визиите за себеосъществяване като творци, като професионалисти, като същества, които сме благодарни за изобилието и благата в живота ни.
  На сутринта си запишете съня, който сте сънували тази нощ и медитирайте върху него на следващия ден, носете го в съзнанието си и се вслушвайте в посланията му, очаквайте да ви се разкрият символите му. Чрез него ще познаете семенцето, с което душата ви е „забременяла”.
Read More