Какво е астрологията
  Астрологията представлява безценно средство за себепознание. Хороскопът описва кой си, силните и слабите ти страни, онова, което те привлича и поради какви причини. Хороскопът ти помага да разбереш твоя партньор, приятели и семейство. Ако познаваш хороскопа на детето ти, ще успееш по-добре да оцениш заложения му потенциал и да насочиш развитието му.
  Как работи астрологията?
  Хороскопът или астрологичната карта представлява карта на небето в момента на раждане. По един любопитен начин той представлява и карта на човешката психика. Астрологията едновременно описва и обяснява личността.
  Все още остава мистерия как това е възможно. Астрологията не се поддава на обяснение. Съвременната наука предлага малко инсайти за начина, по който работи астрологията, с едно изключение. През 1952 г. носителят на Нобелова награда, физикът Волфганг Паули, и видният швейцарски психиатър Карл Юнг, публикуват съвместна разработка със заглавие "Синхроничността - акаузален принцип на свързване".
  Принципът на синхроничността твърди, че две събития, които съвпадат по време, могат да бъдат свързани по силата на общия си смисъл. Едното не причинява другото. ПО-скоро те се случват заедно и са свързани чрез споделената си конотация.
  Но как можем да преценим кое е смислено? Не съществува достатъчно чувствителен научен инструмент, който да направи обективни замервания. Всичко, което имаме, сме ние самите. Ако е твърде малко вероятно да намерим механистично определение и обяснения на астрологията, и ако връзката между планетарните позиции и живота на Земята се обуславя от смисъла, то изучаването на астрологията изисква нашата субективна преценка.
  Към астрологията най-добре се подхожда не толкова с мислене, колкото чрез добре развита функция на чувстването. Вероятно затова жените по-често от мъжете оценяват астрологията. Вместо да задаваме въпроса: "Как ли може да работи?", трябва да поразмишляваме върху въпроса дали онова, което астрологията учи, носи смисъл? Дали планетните положения отразяват личността на човека и събитията в живота му? Като цяло, хората, които са си направили труда да изследват хороскопа си, бързо откриват, чв астрологията се съдържа тайнствена истина. Прочетете интерпретацията на хороскопите си и решете сами.
  В търсене на съзнанието
  Светът, в който живеем, се стреми да се себеразкрие и познае. В целостта на живота е залегнал еволюционен нагон към све по-широко съзнание.
  JungТърсенето на съзнанието е особено видно в капацитета на човека за себеосъзнатост. Нашето съзнание, което обикновено взимаме за даденост, представлява плодовете на милион години еволюция и повече. Нашето човешко съзнание е основният израз на вселената, която се събужда за себе си. На символичен език - в Библията се казва, че Господ създал човека по свой образ и подобие. Създадени сме да отразяваме бога към него самия. С нашето саморефлективно съзнание ние играем ролята на огледало за Бога и цялото Сътворение.
  И все пак, бихме могли да бъдем дори по-съзнателни, още по-ясни огледала. Еволюцията ни в никакъв случай не е приключила. Вселенският "поход" към съзнание продължава да действа чрез нас, като непрекъснато се осъзнаваме. Юнг нарича този вроден стремеж към съзнание силата на индивидуацията. За Юнг индивидуацията е процесът, чрез който израстваме, осъществяваме потенциала си и ставаме цялостни. Волевото следване на процеса на индивидуация означава да изпълваме съдбата си. Също както ябълковата семка е предопределена да се превърне в ябълково дърво, а не в дъб, индивидът е предопределен да реализира уникалния си потенциал.
  Въплъщението на боговете
  Историята на митологията ни показва, че боговете се стремят да се въплътят. Имат нужда да станат човеци, да бъдат реални на Земята. Преди времето на Древния Египет и Гърция боговете сякаш не са се вълнували от човека. Те били просто духовете на небето, океана или гората.
  В гръкоримската митология обаче се случва безспорна промяна в отношението. Всеки читател на гръцките митове ще потвърди, че боговете живо са се интересували от живота на смъртните. Герои като Херкулес, Язон и Хубавата Елена били родени от смъртна жена и божествен баща. С появата на Христос според Библията Бог става човек - божествена инкарнация. Но нещата не спират дотук. В епохата на рицарството и романтичната любов започваме да виждаме бога и богинята в другия. В нашето съвремие боговете биват преоткрити в лицето на архетипите на колективното несъзнавано.
  Боговете вече не са на Олимп, а живеят във всеки един от нас. Например, богът на войната Марс го разпознаваме във волята ни. Меркурий е свързан с ума, Венера описва силите на привличане, а Сатурн отразява нашето желание да контролираме околната среда.
  Американският психиатър Едуард Едингър твърди, че "Бог е изпаднал от съдържимото nа религията и е попаднал в човека. Той се въплъщава. Нашето несъзнавано е в разпра с Бог, който иска да poзнае и да бъде опознат."
  Поdкрепяни от силите на индивидуацията боговете отказват да си седят кротко в дълбините на нашето същество. Неудовлетворени, че са останали непознати и несъзнавани, те се стремят към еволюция - да станат реални, живи и въплътени.
  Характер и съдба
  600px-Persephone_Hades_BM_Vase_E82Използвайки нашите животи като трамплин, боговете/архетипите се оттласкват към съзнанието, осъществявайки въплъщение както чрез това, което представляваме, така и чрез нашата съдба. Архетипите прозират както в нашия характер, така и в съвсем реалните събития от живота ни. В идеалния случай боговете се проявяват чрез развитието на личността и осъзнатостта. Като съзнателни същества ние сме по-реални от кое да е събитие (което отминава с времето). Да, ако съзнателното изразяване на боговете по някаква причина бъде възпрепятствано, тяхната активност пада надолу с едно ниво и се манифестира чрез житейските ни обстоятелства. Боговее се превръщат в наша съдба.
  Като цяло онова, което не успеем да разпознаем отвътре, го срещаме навън под формата на съдба. Такава съдба обаче е предопределена да ни учи и да насочва осъзнатостта ни. В източния мистицизъм подобна съдбовност е позната като карма. Тя е урок. Боговете се стремят към съзнание!
  Психодинамичната астрология
  Има различни астрологически школи. Класическата астрология изучава проялвенията на съдбата. На консултацията при класически астролог научаваш какво можеш да очакваш. Вместо това хуманистичната астрология изучава структурата на характера - астрологът ще опише личността.
  Докато психодинамичната астрология отчита ценността и на двата подхода, тя трансцендира тяхната дуалност чрез изследване на характера и съдбата като две проявления на един и същ спектър. Психодинамичната астрология разглежда съдбата на човека като непроявена цялост на характера. "Каквото горе, това и долу" се превръща в "Каквото вътре, това и вън".
  Хороскопът
  Хороскопът отразява позицията на притежателя й спрямо боговете, осветлявайки архетипните принципи, активни в живота му. Той не само описва личността, но и по какъв начин човек може да се превърне по-пълно в това, което е. Хороскопът предлага ценни инсайти в процеса на себеосъществяване. В него виждаме какво са ни нарекли боговете. Той е наръчник за начина, по който можем да почетем нашия Висш Аз.
  Автор: Craig Jarman, Sydney, Australia
  Превод: Милена Вълканова
  Източник: http://www.psychodynamicastrology.com/default.aspx