Астрологията може би е една от най-ранните форми на психология, тъй като се опитва да разбере човека и неговото поведение. Астрологията и психологията са водени от нуждата да се познае човека, като и двете са били осмивани през вековете. Швейцарският психиатър и ученик на Фройд, Карл Густав Юнг, живо се интересувал, както от психология, така и от астрология, стремейки се да ги интегрира в своите теории.
  Карл Юнг
  Навярно Юнг повече от всеки друг психиатър спомага да се преодолее пропастта между астрологията и психологията. Юнг бил завладян от алхимията и астрологията и вградил идеите им в своите трудове. Самият той като малък имал паранормални преживявания, затова и погледът му към астрологията в търсене на ключ към психиката се оказва естествено развитие. По онова време астрологията се възприемала като табу; Юнг обаче вярвал, че трябва да се изследва всичко, което би излекувало психиката.
  В началото на кариерата си Юнг работил заедно с Фройд и бил силно заинтригуван от несъзнаваното като съществена част от психиката. Юнг имал грандиозни познания в областта на митологията, религията и философията, а в детството си преживял живописни сънища и видения. Чувствал, че човек е започнал твърде много да разчита на науката и логиката за сметка на цялостната духовност и приемането на несъзнаваното. След като се разделили, Фройд остро критикувал интереса на Юнг към паранормалното. Освен това, много от учениците и колегите на Юнг меко казано недолюбвали пристрастията му към астрологията.
  За да може по-добре да разбере своя пациент, Юнг разглеждал рождената му карта. Всъщност не му струвало особени усилия да се сдобие с хороскоп, тъй като собствената му дъщеря, Грет Бауман-Юнг, била високо уважаван астролог. Юнг създава и теорията си за психологическите архетипи на несъзнаваното, като тези архетипи са свързани със Слънцето, Луната и планетите, използвани в астрологията.
  В писмо до хиндуистки астролог от 1947 г., Юнг пише, че се занимава с астрология от 30 години, като специфичен интерес проявява към използването на хороскопите за осветляване на особено трудни психологически диагнози. Усеща, че астрологичната информация му помага да види нещата в съвсем различна перспектива и разсейва объркването му. На него били приписвани думите: "От подобни опитности си съставих мнението, че астрологията е от голям интерес за психолога, тъй като съдържа в себе си психологическо преживяване, наречено "проекция" - това означава, че психологическите факти ги откриваме в съзвездията."
  Психологическа астрология
  От теориите и творчеството на Юнг се заражда науката на психологическата астрология. Тя представлява амалгама от хороскопна астрология, дълбинна психология, хуманистична психология и трансперсонална психология. Лиз Грийн и Хауърд Саспортас основават Центъра по психологическа астрология в Лондон през 1983 г., а там се провеждат семинари на теми като:
  "Работа с рождените карти на деца", който разглежда връзката между детски хороскопи и теориите за детското развитие, и етически въпроси
  "Четирите елемента и психологическите типове на Юнг", изследващ взаимозависимостите между четирите елемента, изражението им в хороскопа и как психологическите типове спомагат за разбирането на проявлението на елементите
  Карл Юнг е визионер, извел психологията до нови пространства на просветление чрез използването на хороскопи и рождени карти. Макар да бил отричан от мнозина заради убежденията си, Юнг дава на своите пациенти ново средство за себепознание, отвъд традицонната психоанализа. И след смъртта му има много хора, които вярват, че съществува неоспорима връзка между психологията и астрологията.
  Автор: Libby Pelham BA
  Превод: Милена Вълканова
  Източник: http://www.exploreastrology.co.uk/AstrologyPsychology.html