УЧЕНИЯТА НА МЪДРОСТТА И ДУХОВНИЯ ПЪТ
  Семинар с Гари Киджел, 10-17 часа
  Двудневният семинар има за цел да предложи на участниците сбито, но задълбочено представяне на принципите на Древната мъдрост. Вечните истини, които откриваме в тези велики учения, са залегнали във всички езотерични и духовни практики. Семинарът ще се занимае с непреходните въпроси: Кои сме ние? От къде идваме? Защо сме тук? Накъде отиваме? Ще бъдат представени както езотеричната конституция на човечеството, така и концепциите за прераждането, кармата и колелото на преражданията.
  Семинарът ще се задълбочи в следването на духовния път и практическите методи, подпомагащи ни в еволюционното пътуване към първоизточника на съществуването ни. Ще наблегнем практически и на учението на Карл Густав Юнг за архетипите, концепциите на Психосинтеза, начертани от Роберто Асаджоли, както и върху ролята на астрологията и зодиакалния кръг в нашето духовно развитие и израстване. Ще използваме и митическия символизъм, за да покажем архетипните процеси, свързани със следването на духовния път.
  Програма
  Събота
  Принципи на ученията на мъдростта и на духовния път. Ще научите за вечните истини на Древната мъдрост и за природата на духовния път. Ще бъдат разгледани принципите, залегнали в тези велики учения и ще получите разбиране за техните дълбоки истини. Ще представим теорията на Психосинтеза, както и практически техники, подпомагащи неговия процес. Тази духовна практика дава на човек възможност да преживее „насищане с душата“, при което се постига функциониране на холистично ниво на съществуване.
  Неделя
  Архетипите, астрологията и вътрешното пътуване. Карл Юнг описва архетипите като „божествени идеи“ и според него те са представени в човешката психика под формата на символи. Ще научите за предмета на Езотеричната астрология и ролята на зодиакалния кръг в човешката еволюция. В унисон с идеите на Юнг този вид астрология предоставя един всеобхватен „език на несъзнаваното“, като съотнася астрологическите символи към образите, появяващи се в сънища и медитации. По този начин се осъществява символичен диалог между душата и личността.
***
  Гари Киджел е професионален езотеричен астролог, преподавател и лектор по метафизика. Води редица семинари както във Великобритания, така и в Европа. Той е член на групата „Клеъргейт“ и неотдавна взима участие в аудио-визуалния онлайн курс „Основи на езотеричните науки“. Член е на Фондация „Дъглас Бейкър“ и неотдавна взима участие в създаването на аудио-визуалния онлайн курс със заглавия „Основи на езотеричните науки“. През 1990 г. специализира Ведическа Астрология. Той е високо ценен и желан лектор в Обединеното кралство и Европа. В Италия предизвиква толкова голям интерес, че за една година е канен три пъти.
  Семинарът ще се проведе в ЯНТРА арт йога студио, София, кв. „Изгрев“, ул. „Незабравка“ 33, ет. 1, ап. 2
  Цена: 100 лв. При заплащане до 20 октомври 2013: 85 лв.
  Телефон за контакт: 0878115851, Имейл: Yantra@natalyoga.net Www.yantra.natalyoga.net