16 януари 2014, 06:52
  Утрото ни посреща с пълна Луна в Рак, знака на нейното владение. Пълнолунието е в съвпад с Лилит, което му придава качество на екстремалност иFull Moon Cancer 2 крайни проявления от единия полюс на емоционалното махало до другия. Сегашният лунен цикъл ще се изяви в пълнотата на своите възможности и в целия си спектър на човешката опитност от чувство за провал до върха на екстаза. Някои от нас ще се почувстват освободени като с магическа пръчка от грижи и тревоги, тежали им през последния месец, а други ще бъдат повалени от тях.
  Пълнолунието може да донесе освобождаване от емоционални и интелектуални предразсъдъци и да ни изкара навън от собствения капан на ограничени възприятия, но опасността идва в момента, в който осъзнаем, че носим отговорност за миналите си постъпки, решения, "прегрешения". Не можем просто да излезем от ситуацията чисти като сълза, а трябва да си понесем последствията, да се смирим пред неизбежността на изкуплението и да изтърпим време на емоционален дискомфорт и отричане. За да се възродим и да започнем взаимоотношение със себе си, с работа, с любим на чисто.
  Лилит в конфигурацията ни насърчава да държим в окото на съзнанието си и нашите инстинкти, да не ги потъпкваме, а да ги уважаваме и да чуваме тяхното послание, за да не ни отмъстят в яростта си, докато се опитваме да бъдем твърде цивилизовани, твърде изрядни, твърде правилни и праволинейни. Същевременно обаче една мъдра ръка, която ги води и направлява, трябва да озаптява тяхната разрушителна страст.
  Нужно е търпение, за да можем да видим как се ражда новото и се мултуплицира. Освен това, онова, което ще се прояви в живота ни, ще бъде резултат от посети несъзнателни желания през последния лунен цикъл, когато не сме внимавали какво си пожелаваме, а сега се налага да си понесем последствията. Търпението е нужно, за да изчистим плявата от зърното и за да изтече тази вода.
  Full Moon Cancer 3Пълнолунието ще освободи огромно количество емоционална енергия, която може щеююда ни закопае в преддверието на нерешени емоционални проблеми, особено един, отлаган във времето, но сега ни засмукал. От друга страна, по силата на енантиодромия, невъзможността да понасяме собствената си ограниченост ще ни изстреля в орбита над ситуацията и ще успеем да видим голямата картина с известни загуби на частици его, съпроводени от страдание. Лековито. Защото не става дума за мен или теб, а за голямото цяло, от което сме част - като семейство, връзка, род, родина, планета...
  Сутринта на 16.01. е добре да посветим половин час на медитативни практики, самовглъбяване, себесъзерцание и възнамерявания относно важните връзки в живота ни, започвайки от тази с майката, децата ни и стигнем до свързаността ни с природата - вътрешната и окръжаващата. Да посветим енергия на изчистване от деградивни и унищожителни чувства, на постигане на кристална яснота относно нагласите ни и тяхната полезност и на повишаване на емоционалната ни интелигентност.