На нивото на гърлената чакра сътворяваме живота си такъв, какъвто е. Там нашите мисли и ментални нагласи се превръщат в регулировчика, който направлява жизнената ни енергия в посоката на един или друг сценарий, а мненията ни се превръщат в действия, създаващи и привличащи ситуации.
  Онова, което сме сътворили, впоследствие зависи от капацитета ни да си представяме какъв бихме искали да бъде животът ни, както и от способността ни да фокусираме вниманието и енергията си върху онова, което въображението ни е идентифицирало като желано.
  taurus-full-moon Въображението и фантазията в голяма степен са подвластни на Луната. Луната в рождената карта разказва за вътрешния живот на психиката, който гъмжи от митове, саги, драми, образи, символи, реакции, емоции с тяхната противоречивост. Чрез Луната ние пребиваваме на границата между съзнанието и несъзнаваното, опитвайки се да опазим съзнателната си идентичност и дефинираност от набезите на несъзнаваното и същевременно черпейки от бездънния творчески кладенец на несъзнавани съдържания, които коригират едностранчивостта на съзнателните ни нагласи.
  Нощното светило е мостът между вътре и вън, между въображение и реалност. Чрез Луната непрекъснато и ежедневно се стремим да адаптираме психическата и енергийната си система към изискванията, промените и обратите, с които ни среща обективната действителност.
  Луната е финото сетиво за улавяне на субективната истина на душата , което като шесто чувство ни подсказва какво е добро за нас като цялостни личности. Много често рационалните модели на мислене и справяне с ежедневните ситуации дотолкова доминират съществото ни, че не чуваме онова тихо гласче, което ни нашепва, че не всичко, което изглежда социално приемливо или удовлетворява изискванията на външен авторитет, е в полза на нас самите.
  ajna-1 Именно в сферата на шеста чакра, наречена аджна и управлявана от Луната, чрез вътрешното зрение или "третото око" разпознаваме интуитивно най-смислената за Аза и правилна посока на житейско развитие. Аджна се намира в областта между веждите там, където е "третото око".
  Аджна чакра е свързана със способността да генерираме живи образи, в които да облечем автентичните си психически съдържания и преживявания, по този начин създавайки енергийната матрица за бъдещата материализация на житейския ни сценарий. Шеста чакра ни дава достъп до емоционална интелигентност, интуиция, информация и прозрения.
  Тя ни помага да видим голямата картина и да възприемем света и мястото си в него по-цялостно, освободени от диктата на скованите мисловни схеми и от монолога на инертния ум. Чрез шеста чакра и Луната, която ни прави интуитивни, чувствителни, възприемчиви, впечатлителни и емпатични, виждаме отвъд привидностите и осъзнаваме как всичко е взаимосвързано.
  Луната управлява вътрешните цикли на приливи и отливи. Чрез нея психиката ни праща послания нощем в сънищата ни. Чрез нея оставаме свързани с паметта на предците ни, с техните духове – съзнателно или не. Тя ни подсказва как да използваме емоциите, за да правим преценки какъв живот искаме да сътворим за себе си, защото енергията следва вниманието. А Луната ни атакува с емоционални сигнали, за да ни разбудят, ако мисловните ни нагласи не са в синхрон с чувствата ни или ако несъзнаваните ни "мантри" (под формата на комплекси, страхове, блокажи) саботират желанията и намеренията ни.
  Когато животът ни завихри в болезнено преживяване, не можем веднага да вникнем в неговия дълбок смисъл. Но след време, след като се уталожи бурята, жизнената ни енергия успява да си прокара път до шеста чакра и да ни даде своя дар на една нова визия, различен мисловен модел, трансформиран светоглед, който резонира с вътрешната мъдрост и подсилва допълнително рецептивността и интуицията на лунното ни съзнание.
  by amber crystal elf

  by amber crystal elf

  Чрез лунната психическа функция ние получаваме информация и послания от външния свят на инстинктивно ниво и ги интерпретираме емоционално като добро или лошо в зависимост от това дали ни причиняват болка или наслада. Луната определя емоционалния компонент на нашата идентичност, който се формира посредством контакта ни с другите и обратните връзки, които получаваме от тях.
  Осъзнаването на лунния рефлективен механизъм вътре в нас, който ни кара да реагираме и да отразяваме настроенията и реакциите, идващи от околния свят, е важен етап на освобождаване от емоционалната примка. Колкото по-добре познаваме чувствата си, толкова по-свързани сме с тях и толкова по-малко подвластни сме им. Напротив, те започват да ни служат за ориентир.
  Висшето проявление на Луната има сетива за фините енергии и послания, идващи отвън. чрез Лунното си качество аджна чакра ни помага да развием интуиция, да прозрем в невидимите фини светове и да се движим в тях по усет.
  Аджна чакра се свързва с епифизата. Епифизата е малка, колкото грахче, лека и чувствителна жлеза. Секретира серотонин и мелатонин. Серотонинът дава жизненост и енергичност на тялото. Той престава да се отделя между 2 и 4 часа сутринта по време на сън и отстъпва място на мелатонина, който подкрепя имунната система, повишава качеството на съня и е важен за нивата на ентусиазъм, настроение и хумор. Хората, които страдат от депресия, имат недостиг на серотонин и мелтонин, а Луната в хороскопа им е "ранена".
  Pineal Gland Secrets 5 Когато функциите на епифизата са разстроени, човек губи житейска ориентация. Той може да бъде хипер ментален, твърде рационален и контролиращ. Не оставя място за интуицията.
  Символично аджна чакра е изобразявана като двулистен лотус, а основната ѝ задача е да балансира висшето и нисшето Aз и да събужда доверието ни във вътрешния водач.