Сферата на Юпитер и музиката на свадхистана чакра

  Юпитер е мъдрецът в нас. Той отразява психическата способност у човека да се учи от собствен опит, да възприема света с всичките си сетива, да преработва преживяванията, свързвайки парчетата информация в смислена цялост на познание и мъдрост. Чрез Юпитер асимилираме посланията на живота и ги превръщаме в част от съществото ни.
  Ако Меркурий ни помага да се учим чрез информацията и знанията, които идват към нас от другите, то Юпитер отговаря за по-бавния процес на формиране на вътрешната истина, изконната мъдрост, философските ни нагласи и светоглед. Чрез Юпитер виждаме, или по-скоро усещаме, ситуациите в тяхната цялост, той е образното възприятие, докато Меркурий е линейната, аналитична мисъл.
  Jupiter Юпитер е символното мислене, което е езикът на душата. Чрез образите и символите, които психиката ни генерира, научаваме за собствения вътрешен мит, около който е организирана съдбата ни. Чрез символното мислене на Юпитер свързваме парчетата реалност в смислова цялост и животът ни на индивиди затрептява в своята уникалност и героичност.
  Затова и най-голямата планета в Слънчевата система с лекота улавя възможностите в живота, носейки ни късмет и спечелвайки си прозвището "великия бенефик, добротворец", защото чрез нея обвземаме в светоусещането си всичко онова, което синхронично вибрира на честотата на присъствието тук и сега, дух в тяло. Юпитер изпълва съществуването ни с благодат и изобилие, подхранва вкуса ни към удоволствията, дава усещане за удовлетворение и позитивни очаквания. Юпитер вижда надалеч, прозира смисъла, а наличието на смисъл ражда оптимизъм. Свързва се с хипофизата и втора чакра, сакралната.
  Chakra02 Сакралната чакра или свадхистана се намира на два пръста под пъпа. Сва означава "аз", а стана – "обиталище", тоест Обиталище на аза. Въпреки че кундалини се намира в муладара чакра, нейният дом всъщност не е там. Когато човек започне да преживява кундалини, той усеща истинската ѝ природа не в основата на гръбначния стълб, а в сакралната чакра. Свадищана е чакра на креативността, чистото внимание, чистото познание. Тя ни свързва с вътрешния източник на вдъхновение и отваря сетивата и съзнанието ни, за да можем да преживеем красотата около нас. Пречиствайки този център, надскачаме животинската природа.
  На физическо ниво свадхистана чакра е свързана с женските яйчници и мъжките тестиси. Тя се грижи за черния ни дроб, бъбреците и слабините. Отговаря за размножаването, лимфната система и менструалната секреция. На физическо ниво управлява репродукцията, на ментално – креативността, на емоционално – радостта, на духовно – ентусиазма. Родее се с елемента вода. Юпитер управлява огнен знак, но екзалтира във водния знак Рак, където неговата вродена интуитивност тържествува, вдъхновението му черпи с пълни шепи от безграничния океан на колективно несъзнаваното, символизирано от Рака.
  Goddess of Inspiration by Samantha Rochard Хипофизата е един от главните ендокринни органи при човека. Тя произвежда хормони, които оказват влияние върху основни функции на организма. Ръководи дейността на всички останали жлези в човешкото тяло. Хормоните на хипофизата могат да се разделят на такива, произвеждани от предния дял, и такива, произвеждани от задния дял на жлезата. Произвежданите от предния дял играят централна роля в растежа на организма, като определени дисфункции водят до изоставане или гигантизъм – Юпитер управлява принципа растеж и разширение; разпукването на фоликулите в яйчника и стимулирането на тестостероновата секреция – областта на втора чакра.
  Произвежданите от задния дял хормони регулират възбудимостта на маточната мускулатура в края на бременността, подобрявайки ритмичните контракции и улеснявайки раждането.
  Хипофизата действително напомня за диригент, който трябва умело и находчиво да поддържа синхрона в изпълнението на целия оркестър. Или за Зевс (Юпитер), изправен гордо на своя Олимп, откъдето вижда всичко (със своето трето око) и раздава правосъдие, за да не се разпадне нито долният, нито горният свят. Той е надарен от живота на всички нива и притежава в изобилие, затова и не може да удържи дивия си импулс да дава – мъдрост, знания, прозрения, да сее семето си, да се плоди и да се множи.
  Jupiter Moons Втората чакра е свързана с изявлението на креативността и сексуалността, с канализирането на базисната жизнена енергия и емоциите. Юпитер управлява разширяването на съзнанието. Ако сме израснали в семейство, в което емоционалността и сексуалността са табу, това директно оказва негативно влияние върху втора чакра и усещането ни за експанзия. Ако потиснем една област на Свадищана чакра – да кажем сексуалната – тогава всички останали сфери, управлявани от нея ще страдат – страстта, творчеството, дълбоката емоционалност. Когато втора чакра е отворена, ние сме във връзка с първичната жизнена сила или кундалини – фундаменталната електромагнитна енергия, която оживява тялото и духа.
  Втората чакра управлява въпросите за оцеляването на вида, репродуктивната система, семейството, децата, социалната принадлежност и солидарността с обкръжението. Тя е сексуалният център, чрез който израстваме и се развиваме с помощта на взаимоотношенията. Нисшото ѝ проявление включва бягство от реалността, чревоугодничество, липса на мярка във всяко едно отношение, догматизъм, докато висшето откриваме в градивен ентусиазъм, радост от живота, креативност, финансова стабилност и щедрост.
  Втората чакра може да се подсили с насърчаване на творчески занимания – рисуване, пеене, танци, сценични изяви, градинарство, грижа за тялото, удоволствия; всичко, което ни носи радост и усещане за пълнота и единение с живота и цялото.
Read More

Чакри и планети

  В учението за йога се смята, че енергийното поле на човека е организирано в седем главни енергийни центъра, наречени чакри. Те са разположени по протежение на гръбначно-мозъчната ос. Всяка една от чакрите играе ролята на преобразувател на прана, т.е. универсалната енергия, която протича през медула облонгата или продълговатия мозък в основата на черепа.
  chakra system Прана се спуска надолу през петте чакри, като по пътя си се видоизменя. Ако по-долните чакри са чисти и "незамърсени" от негативни наслагвания като травми, потиснати емоции, изтласкани преживявания, комплекси и т.н., прана свободно ще може да се изкачи обратно към по-горните чакри, повдигайки нивото на осъзнатост.
  Ако по-долните чакри са блокирани обаче, прана бива възпрепятствана при своето спускане, а тези енергийни блокажи се проявяват като ментални, емоционални или физически неразположения.
  prana yoga С други думи, ако някоя от чакрите е разбалансирана, значи, че сме нарушили синхрона с универсалната жизнена сила на фино (или не чак толкова) ниво. Тъй като чакрите са енергийни центрове, които вибрират, един от начините за хармонизирането им е съзнателната работа с вибрацията под формата на музика и танц.
  Астрологията също може да бъде средство, чрез което да получим прозрения за слабите места в системата от чакри на нашето енергийно тяло.
  Във ведическата астрология всяка чакра е управлявана от планета. На енергийно ниво хороскопът представлява не само карта на взаимодействията между планетите, тоест психическите функции на човека, но и карта на състоянието и взаимоотношението между чакрите, центровете, които направляват, препятстват и насърчават еволюцията и съзнателността ни.
  Първата чакра в основата на гръбначния стълб е муладара. Тя е свързана с планетата Сатурн – символ на физическото ни самоопределение. Той изисква от нас да се погрижим за телесните си нужди, да поемем отговорност за сигурността и добруването си. Сатурн олицетворява практическите измерения на живота ни и материалното съществуване. Ние можем да развием способността да използваме волята си и да изразяваме чувствата си, но нито една от тях няма да ни бъде от полза, ако не сме се справили с базисните изисквания на материалното съществуване, защото живеем в тяло и то трябва да бъде здраво.
  Muladhara Понеже Сатурн се асоциира с ограниченията на физическия свят, с въплъщението във форма и материя, той разкрива и връзката ни с тялото, а следователно и с майката, от която произлизаме. Психологически факт е, че преживяването за “аз” и формирането ни като личности в тяло в голяма степен се предопределя от симбиотичната връзка с майката през първите месеци и години от живота ни.
  Ако тази ранна фаза е протекла плавно, безпроблемно, съответно на възрастта и нуждите ни, ние развиваме здраво чувство за сигурност в битието, физическото ни съществуване е добро и се радваме на здраве и виталност. Чувстваме ли се добре, ние го усещаме с кожата си, позволяваме да ни докосват. Кожата ни е нашата естествена граница с околния свят. Тя е и медиатор, чрез който се свързваме с него.
  В психоанализата е известно понятието "психическа кожа" – майчината прегръдка, която удържа недиференцираните, помитащи психически преживявания на новороденото, за да ги канализира и структурира по-късно в здрава отграничена психика на личност.
  Ако контактът с майката е бил прекъснат несвоевременно, били сме изоставени и пренебрегвани емоционално или физически, оставаме с базисно недоверие в другите и света, несигурни в себе си и със слабо его, което не познава възможностите и слабостите си. Изграждаме фалшив “aз”, страдаме от непригодност в този свят или летим в облаците. Не обичаме да ни докосват.
  Saturn2 Сатурн е свързан със стремежа ни към сигурност и комфорт, с желанието ни да запазим статуквото. Прекаленото му влияние води до стагнация и кристализация. Другите планети го огъвкавяват. Сатурн дава структура, организация, йерархия, рамка.
  Кореновата чакра или муладара от своя страна също е свързана със сигурността, оцеляването и базисния човешки потенциал. Казва се, че кундалини лежи навита там. Този център е разположен между гениталиите и ануса. Въпреки че там няма орган на ендокринната система, както е при останалите чакри, смята се, че муладара се свързва с вътрешната част на надбъбречните жлези, надбъбречната медула, която отговаря за реакцията на “бий се или бягай”, активирайки инстинкта за самосъхранение, чрез който опазваме живота във физическа (сатурнова) форма.
  В областта между ануса и гениталиите се намира мускул, който контролира еякулацията по време на полов акт. Затова се прави паралел между муладара и сперматозоидите и яйцеклетките, които съдържат в себе си навита ДНК – генетичния ни код, матрицата на съществуването ни. ДНК репрезентира и спиралата на легендарната кундалини, готова да се разгърне в цялостно еволюирало човешко същество по своя път до аджна чакра.
  Муладара контролира твърдите фактори в тялото – кости, плът, зъби. Тя формира основата и дава стабилност на структурата. В астрологията Сатурн също “управлява” скелета и костната система.
  Muladhara Mandala Когато муладара функционира правилно, имаме силно чувство за “аз”, вътрешна сигурност и стабилност и добро здраве.
  Слаб Сатурн в хороскопа ще бъде отражение на блокирана или недостатъчно активна муладара чакра. Човек ще бъде незаземен и неспособен да се грижи за себе си, няма връзка с реалността и не поддържа усещане за здравословни граници и вътрешен център. Прекален акцент върху Сатурн или напрегнати контакти с други планети ще бъдат предпоставка за вкопчване в материалния принцип и за съпротивление срещу промените поради страх и несигурност.
  Един от начините да се излекува първа чакра е чрез свързване с енергиите на земята, като ходим боси, практикуваме йога и ритмично бием на барабани – занимания, които ни помагат да се настроим на ниските честоти на муладара чакра. Когато свирим на някакъв ударен инструмент, обикновено го държим между краката си, което директно насочва вибрацията към основата на гръбначния стълб. Това ни енергетизира и ни прави по-въплътени, присъстващи в телата си.
Read More

Жените са бели, а мъжете – червени!

  Любовта в хороскопа
  Скъпи приятели, в Астро Ателие сме ви подготвили поредното магическо преживяване в царството на астрологията, психологията и творческия процес.
  Елате на 01.03. да разчепкаме тайната на романтичните връзки в живота ни и да изплетем "мартеницата" на здравословните ни взаимоотношения!
  Последвайте нишката на Венера в лабиринта на любовта и яхнете страстта на Марс, за да откриете какви партньори привличате - как, защо, докога и накъде 🙂
  Подарете си един ден, в който да изследвате връзките си чрез:
  • Художествени техники;
  • Групови техники;
  • Астродраматични етюди;
  • Визуализации;
  • Астро интерпретации;
  • Споделяне!
  Семинарът е предназначен за:
  • Не-астролози, които са готови да се запознаят с хороскопите си и да ги ползват за себепознание;
  • Астролози, които имат нужда да преживеят астрологията, вместо да я мислят и анализират;
  • И всички останали непокорни, диви, любопитни търсачи!
  Време: 01.03.2014 (събота), 10.00 – 17.00 ч.
  Водещи:
  • Милена Вълканова – дипломиран астролог от школата по психологическа астрология на Хубер, арт-терапевт
  • Надежда Милева – психолог, позитивен психотерапевт, арт-терапевт
  Място: София, ул. "Проф. Милко Бичев" 3, ет 1, студио Fusion Point
  Цена: 50 лв.
  За предварителни записвания: 0887 587 207
  При записване подгответе своите дата, час и място на раждане!
Read More