Психологическата астрология помага на човек
  • да опознава себе си,
  • да открива своя заложен потенциал и житейски ресурс,
  • да преодолява противоречията,
  • да си стъпи на пътечката
под формата на: