• Зад Астро Ателие стои Милена Вълканова
      - дипломиран астролог от
Astrological Psychology Association, UK, където изучава психологическа астрология по метода на Хубер; арт-терапевт и юнгиански психотерапевт.

От астрологията бях запленена още като дете и тя винаги ме е съпътствала през годините, като поглъщах всичко, на което се натъквах по темата. Едва през 2000 година обаче получих знак, че тя може да се превърне в мой път и съдба, и то именно във формата й на психологическа, когато се натъкнах в Лондон на книгата на Стивън Аройо "Астрология, психология и четирите елемента". Започнах да се обучавам систематично в опита си да подредя целия шарен калейдоскоп от знания, които бях попила от книгите, и да ги организирам през моя собствен житейски, психологически и светогледен опит. От 2005 до 2009 г. преминах курса за дипломирани астролози към Асоциацията по психологическа астрология, АРА, (Astrological Psychology Association, UK)

През 90-те години на 20 в. се срещнах с творчеството и философията на швейцарския психолог Карл Густав Юнг и това даде тласък на друго приключение в живота ми - вълнуващото пътуване в измерението на психиката с нейните величествени пейзажи, уникална топография, могъщи обитатели - архетипите на колективното несъзнавано, комплексите на личното несъзнавано, с посланията на сънищата и символите.

Съвсем естествено астрологическата карта се разкри като географска карта на вътрешно-психическата организация и динамика на личността, като мандала, символ на психическата му цялост, заедно с потенциалите за разрушаването и възстановяването на тази цялост, които ще съставляват човешкия й опит.

През 2008 г. завърших курса по арт терапия в Нов български университет, следвайки интуитивното ми убеждение, че цветовете и формите в рождената карта са неповторимият шедьовър, нарисуван от душата-художник в това й въплъщение. А творческият процес е средството, чрез което душата комуникира и лекува себе си.

Задълбочената ми работа с клиенти и моите собствени търсения ме отведоха до следващата стъпка през 2009 г., когато приключих астрологичното си обучение в APA и се включих в програмата по юнгианска психотерапия към Българска асоциация по аналитична психология "К. Г. Юнг".

От 2010 г. съм асоцииран преподавател към АРА и провеждам обучения по психологическа астрология на база тяхната програма, без да издавам дипломи, и моя личен опит.

Член съм на Международната асоциация на професионалните астролози, АРАI.

От 2012 г. практикувам като юнгиански психотерапевт, от 2013 г. съм Router - индивидуален обучаващ се за аналитик - към Международната асоциация по аналитична психология, IAAP.